മരണത്തോടടുത്ത അനുഭവങ്ങൾ മരണത്തിൽ നിന്നും തിരിക്കെ വന്നവർ

മനുഷ്യ മസ്തിഷ്‌കം വളരെ നിഗൂഢമായ ഒന്നാണ്. അത് കാഴ്ചയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ വളരെയേറെ ശേഷിയുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൂടിയാണ്. മസ്തിഷ്‌കത്തിന്റെ ഈ നിഗൂഢ സ്വഭാവം മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിലും ചിന്തകളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ആറ്റങ്ങളുടെയും തന്മാത്രകളുടെയും ഒരു ശേഖരം മാത്രമാണെങ്കിലും അത് സങ്കീർണമായ ബോധത്തിന്റെ ഉറവിടം കൂടിയാണ്. വെറും മാംസവും അസ്ഥിയും മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന വിശ്വാസത്തെ അത് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നു. ആത്മാവ് എന്ന സങ്കൽപ്പം ഉടലെടുക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ്.ആത്മാവ് എന്നതിനെ ചിലർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നമ്മളെ നമ്മളായിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അന്തർബോധം എന്ന നിലയ്ക്കാണ്.

 

 

ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നിയമങ്ങൾക്കപ്പുറം ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പരക്കെ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ആത്മാവ്, നാം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും നാം ഇല്ലാതായതിന് ശേഷവും അത് നിലനിൽക്കുമെന്നും പലരും അനുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണത്തിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആശയം ദുർബലമാണെന്ന് കാണാം.മരണത്തോടടുത്തുള്ള അനുഭവം മരണവുമായോ വരാനിരിക്കുന്ന മരണവുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട അഗാധമായ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവമാണ്, ഗവേഷകർ സമാന സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഉള്ളതായി വിവരിക്കുന്നു. പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ, അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപിരിയൽ എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ , എന്നാൽ ഇത്പോലെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ആണ് ഈ വീഡിയോ പറയുന്നത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *