ഈ കാട്ടാന നാട്ടിറങ്ങി ചെയ്തത് കണ്ടോ

ജനവാസ മേഖലകയിൽ കാട്ടാന ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു വയ്ക്കുകയും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സമ്പത്തിനും അത് പോലെ തന്നെ ജീവനും എല്ലാം വലിയ രീതിയിൽ ഭീഷിണി ആയി മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പൊതുവെ കൂടുതൽ ആയും കാട്ടാനകൾ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ കയറാറുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ ആയി സാധിക്കും. കാരണം കാട്ടാനകൾ പലപ്പോഴും അതിനു ആഹാരം തേടി കൊണ്ട് ജനവാസ മേഖലയിൽ ഒക്കെ എത്തി പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ച പതിവ് സംഭവം ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഭക്ഷണം തേടി ആണ് കാട്ടാനകൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് , വളരെ അതികം അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു കര്യം തന്നെ ആണ് ആണ് ഇങ്ങനെ ആനകൾ ഇടഞ്ഞു ഓരോ പ്രശനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ ആനകൾ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ തന്നെ ആണ് ,

എന്നാൽ കാട്ടാനയുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. ഇത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ മുന്നിൽ ഉള്ള എന്തിനെയും ചവിട്ടി കൊണ്ടിരിക്കും. ആനകൾ ഇറങ്ങി പ്രശനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പല വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്‌ ആണ് , എന്നാൽ അങിനെ ആന വീട് ആക്രമിക്കുന്നതും മറ്റും ഉള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇത് , രാത്രിയിൽ ആന ഭക്ഷണം തേടി പോവുന്നതും കാണാം കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

https://youtu.be/K0zPW9ic694

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *