ആനയുടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തവരെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ട് വരണം

ആനകളും പാപ്പാന്മാരും തമ്മിൽ നല്ല ഒരു ബന്ധം ഉള്ളവർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആനകളും പാപ്പാന്മാരും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹ ബന്ധത്തിന്റെ പല കഥകളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആനകൾക്ക് തന്റെ പാപ്പാന്മാരുടെ ഉള്ള സ്നേഹം വളരെയധികമാണ്. കുറെനാൾ ആനയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പാപ്പാൻ മാറിയാൽ പോലും മതം ഇളകുന്ന ആനകൾ ഉണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് അവരുമായി ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് ഇരിക്കും ഈ മൃഗങ്ങൾ. അത്തരത്തിൽ ഒരു ആനയും പാപ്പാനുമായുള്ള ഒരു സ്നേഹ ബന്ധത്തിന്റെ രസകരമായ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്,

 

 

എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ആനകളെ ആക്രമിക്കുന്ന പാപ്പാന്മാരും ഉണ്ട് , എന്നാൽ അങ്ങിനെ ആനയെ അടിച്ചു പരിക്ക് ഏല്പിച്ച പാപ്പാന്മാരുടെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് ആനകളെ ആകാരമിക്കയുവും കൈയിലും കാലിലും അടിച്ചു പരിക്ക് ഏല്പിച്ചു ആന ആനക്ക് നില്ക്കാൻ പോലും വയ്യാത്ത അവസ്ഥ വരെ ആണ് ഇത് , ആനകളെ ഇങ്ങനെ ക്രൂരം ആയി മർദിക്കുന്ന പാപന്മാരെ ആന പണിയിൽ നിന്നും പിന്മാറ്റുക തന്നെ വേണം , രണ്ടു ആനകളെ ആണ് ഇങ്ങനെ ആനപാപ്പാന്മാർ ആകാരമിച്ചിരിക്കുന്നത് , വളരെ വിഷമം തോന്നണിക്കുന ഒരു കര്യം ആണ് ഇത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *