കാട്ടിലേക്കു തുറന്ന് വിട്ട കൊമ്പൻ വീണ്ടും ഒരാളെ കൊന്നു

ജനവാസ മേഖലകയിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു വയ്ക്കുകയും ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സമ്പത്തിനും അത് പോലെ തന്നെ ജീവനും എല്ലാം വലിയ രീതിയിൽ ഭീഷിണി ആയി മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പൊതുവെ കൂടുതൽ ആയും കാട്ടാനകൾ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ കയറാറുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ ആയി സാധിക്കും. കാരണം കാട്ടാനകൾ പലപ്പോഴും അതിനു ആഹാരം തേടി കൊണ്ട് ജനവാസ മേഖലയിൽ ഒക്കെ എത്തി പെടുന്ന ഒരു കാഴ്ച പതിവ് സംഭവം ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. 3

 

ഭക്ഷണം തേടി ആണ് കാട്ടാനകൾ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് , വളരെ അതികം അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു കര്യം തന്നെ ആണ് ആണ് ഇങ്ങനെ ആനകൾ ഇടഞ്ഞു ഓരോ പ്രശനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ ആനകൾ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ തന്നെ ആണ് , എന്നാൽ ഇങ്ങനെ കാട്ടാനയെ പിടിച്ചു കാട്ടിലേക്ക് അയച്ച കാട്ടാന വീണ്ടും നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി പ്രശനം ഉണ്ടാക്കി ഒരാളുടെ മരണത്തിനു കാരണം ആക്കിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കറുപ്പൻ എന്ന കാട്ടുന്ന ആണ് ഇങ്ങനെ അപകടം ഉണ്ടാക്കിയത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

https://youtu.be/pP4uskRgVl0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *