ആനയെ തളയ്ക്കുന്നത് കാണാനെത്തിയ ഡോക്ടറെ ആന ചെയ്തത് കണ്ടോ

പൂരങ്ങൾക്ക് ഉത്സവങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ മറ്റു ആചാരങ്ങൾക്കും മിക്ക്യ ക്ഷേത്രത്തിലും ആനകളെ എഴുന്നളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കേരളത്തിൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഉത്സവ പറമ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ആനകൾ തന്നെ ആണ് അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ആനകൾക്ക് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ചടങ്ങുകളിൽ പ്രാധാന്യം ഏറെ കൊടുക്കുന്നത്.ആനകൾ ഇല്ലാതെ ഒരു എഴുന്നള്ളിപ്പും പൂർണതയിൽ എത്തുകയില്ല. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ആനകളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ചിലപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾക്കും വഴി വച്ചേക്കാം.

 

അത്തരത്തിൽ വളരെ അതികം അപകടം ആണ് ഓരോ ആന ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അത്തരത്തിൽ ഒരു ഉത്സവം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആന ഇടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ആ പൂര പറമ്പിൽ നിന്നിരുന്ന മറ്റു ആനകളെയും ആളുകളെയും മറ്റും എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇടഞ്ഞ ആനകൾ പിന്നീട് പല പ്രശനങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ആണ് , എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇടഞ്ഞ ആനകളെ മയക്കുവെടി വെച്ച് വീഴ്ത്തുക ആണ് പതിവ് , എന്നാൽ മയക്കുവെടി വെച്ച് വീഴ്ത്താൻ വന്ന ഡോക്ടറെ ആന കുത്തികൊന്ന ഒരു സംഭവം ആണ് ഇത് വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ആയിരുന്നു , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

https://youtu.be/Ys2lMbHt1ng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *