ആനയെ തളയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ വെടിവെച്ചു പിന്നിട് സംഭവിച്ചത്

ആനകൾ ഇടയുന്നു സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആന വളരെ വലിയ അപകടം ആണ് ഉണ്ടക്കരുത്ത് , , ഒരു ആന ഇടഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടാൽ തന്നെ ആനയ്ക്ക് ചുറ്റും കൂടുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ആണ്. അത്തരത്തിൽ ആളുകൾ ചുറ്റും കൂടി നിന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാകുന്നതും നിലവിളിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരു പക്ഷെ ആനയ്ക്ക് കൂടുതൽ ക്ഷുഭിതൻ ആകാനുള്ള അവസരം തന്നെ ആണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. എത്രയൊക്ക മാറി നിൽക്കുവാൻ പറഞ്ഞാലും ആന ഇടയുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കുവാൻ വരുന്നവർ അത് ചെവി കൊള്ളാത്തതു കാരണം കൂടുതൽ അപകടങ്ങൾ വരുത്തി വയ്ക്കുന്നതിന് ഇടയാവുന്നുണ്ട്.

 

അത്തരത്തിൽ അന പാപ്പന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിക്കാതെ ചുട്ടു കൂടിയ ആളുകൾ കാരണം പിടിച്ചു കെട്ടാനാവാതെ ഒടുവിൽ വെടി ഉതിർത്തു കൊലപ്പെടുത്തിയ ഒരു ആന ആയിരുന്നു, ആനകൾ തളക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയുന്നത് , മയക്കു വെടി വെച്ച് വീഴ്ത്തുക ആണ് പതിവ് , എന്നാൽ അങിനെ ആന ഇടഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നം തന്നെ ആണ് അവസാനം ആനയെ മദംപൊട്ടിയ ആനയെ തളയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ വെടിവെച്ചു കൊന്നുകളഞ്ഞത് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

https://youtu.be/jbXSxj6ddKk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *