ആനയുടെ ആക്രമണം ചട്ടക്കാരന് ജീവൻ നഷടമായി

പലസ്ഥലങ്ങളിലും ആന ഇടയുന്നത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ആയിരിക്കും , നാട്ടിലെ ആനക്ക് മദം ഇളകും പോഴാണ് ആന ഇടയുന്നത്. മതം പൊട്ടി നിൽക്കുന്ന ആനയെ തളയ്ക്കാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അത്തരത്തിലൊരു അമ്പലത്തിൽ ആന ഇടഞ്ഞ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിവച്ച നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്
ആനകൾ പൊതുവേ ശാന്തശീലർ ആണ്. എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് മദം ഇളക്കുക. അങ്ങനെ മദം ഇളകുമ്പോൾ അവ കണ്ണിൽ കണ്ടതെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നത് പതിവാണ്. അമ്പലപ്പറമ്പിൽ ഉള്ള വാഹനങ്ങളും, കൊടിമരങ്ങളും,നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ,

 

 

 

കച്ചവട സാധനങ്ങളും എല്ലാം ആനകൾ നശിപ്പിക്കാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ കലിയടങ്ങാതെ മനുഷ്യരെ കുത്തി കൊല്ലാറുമുണ്ട്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ മയക്കുവെടി വച്ചാണ് ഇവയെ തളക്കാറ്. അത്തരത്തിൽ പ്രകോപിതനായ ഒരു ആനയെ തളക്കാൻ നോക്കിയ പാപ്പാന് മരണം ആണ് സംഭവിച്ചത് ആന പാപ്പന്റെ എടുത്തു എറിയുകയായിരുന്നു ചെയ്‌തത്‌ വീഡിയോയിൽ കാണാം. എന്നാൽ അങ്ങിനെ ആനയുടെ അടിയേറ്റ ഒരു അപ്പന്റെ ജീവൻ നഷ്ടം ആവുകയും ചെയ്‌തു 2022 മെയ് 18 ന് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആന പാപ്പന്റെ മരണം നടന്നത് , പാതിരിപ്പാല സ്വദേശി ആയിരുന്നു ആനയുടെ പാപ്പാൻ , ആ പാപ്പാൻ ആണ് മരണം സംഭവിച്ചത് ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *