23 കൊല ചെയ്ത മൂർത്തി 12 വെടി കൊണ്ടിട്ടും കുലുങ്ങാതെ നിന്ന ആന

പണ്ടത്തെ കൊലകൊല്ലി മൂർത്തി ഇപ്പോൾ മുതുമല ആനക്യാമ്പിലെ മര്യാദക്കാരൻ. തമിഴ‌്നാട‌് വനംവകുപ്പിന്റെ മുതുമല തെപ്പക്കാട‌് ആനക്യാമ്പിൽ സഞ്ചാരികളെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്ന പോറ്റാനയാണ‌് അമ്പത്തിയാറ്‌ പിന്നിട്ട മൂർത്തി. ഇപ്പോഴത്തെ മര്യാദക്കാരന‌് കാടിനെയും നാടിനെയും കിടുകിടാ വിറപ്പിച്ചൊരു ഭൂതകാലമുള്ളത‌് അധികമാർക്കും അറിയില്ല. മുപ്പതു വർഷം മുമ്പ‌് നീലഗിരി ജൈവമണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട വയനാട‌്, മുതുമല, ബന്ദിപ്പൂർ വനമേഖലകളോട‌് ചേർന്ന ഗ്രാമങ്ങളുടെ പേടിസ്വപ‌്നമായിരുന്നു ഈ മോഴയാന.

 

പേരുകേട്ട ആനമല കലീമിനെ വരെ വിറപ്പിച്ച ഒരു ആന താനെ ആണ് ഇത് , 12 വെടി കൊണ്ടിട്ടും കുലുങ്ങാതെ പൊരുതി നിന്ന താപ്പാന ആണ് മുതുമല മൂർത്തി , 23 ആളുകളെ ആണ് മുതുമല മൂർത്തി എന്ന അന കൊല പെടുത്തിയത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു താപ്പാന ആയി സമാധാന ജീവിതം നയിക്കുന്നു , കാട്ടാന ആയിരുന്നപ്പോൾ കാണിച്ചു കൂടിയ ആക്രമണങ്ങൾ കണ്ടു ആണ് ആനയെ തമിഴ് നാട് വനം വകുപ്പ് പിടികൂടാൻ ഒരുങ്ങിയതും ചട്ടം പഠിപ്പിച്ചതും , ആനമല കലീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആണ് ഈ ആനയെ തളച്ചത്, വളരെ നേരത്തെ പ്രയാതനത്തിനു ഒടുവിൽ ആണ് ആനയെ തളച്ചത് , അവസാനം മയക്കു വെടി വെച്ചായിരുന്നു ആനയെ തളച്ചത്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *