മദ്യപാനികളെ തടഞ്ഞ ആനപാപ്പാന്മാരെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു

ആനയുടെ അടുത്തേക്ക് പാപ്പാന്മാരുടെ സമ്മതം കൂടാതെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ കഴിയില്ല , എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ആനയുടെ അടുത്തേക്ക് പാപ്പാന്മാരുടെ സമ്മതം കൂടാതെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആനകൾ ഇടയൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ ആണ് അതുപോലെ ആനകൾ ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ ആണ് , എന്നാൽ അങിനെ മദ്യപാനികളെ തടഞ്ഞ ആനപാപ്പാന്മാരെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു എന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടു ആണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് , കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് മൂന്ന് ആനപ്പന്മാരെ ആണ് ഇങനെ മദ്യപാനികളെ തടഞ്ഞ ക്രൂരമായി മർദിചത്ത് ,

 

 

 

രണ്ടു ബൈക്കിൽആയി എത്തി സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ ഇവരെ ആനപ്പാപ്പാന്മാർ തടയുകയും തുടർന്ന് ഇവരും ആയി വാക്കുതർക്കാണ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പിന്നിട് ഇവർ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ആയി എത്തിയ സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ ആനപ്പന്മാരെ ക്രൂരം ആയി മർദിച്ചു , അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ വീട് അടിച്ചു തകർക്കുകയാണ് ചെയ്തു , തുടർന്ന് അയൽവാസികൾ എത്തിയതിനു പിന്നാലെ സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ രക്ഷപെടുകയും ചെയ്തു പാപ്പാമാരെ ആശുപതിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,.

https://youtu.be/nRURCy0FQg8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *